Politechnika Koszalińska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Katalog - Pomoc

Wymagania dotyczące zdjęć

Zdjęcie powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego:

 1. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji en face, z widocznymi uszami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
 3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 500x625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 16MB.

W przypadku nowo immatrykulowanych studentów zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem "na papierze", dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

Kadrowanie zdjęć

Wygląd aplikacji do kadrowania fotografii z załadowanym i prawidłowo wykadrowanym zdjęciem oraz wyszczególnionymi obszarami przedstawiony został poniżej.


Główny obszar roboczy (1) przedstawia załadowane zdjęcie oraz ramkę kadrowania. Aby zmienić rozmiar ramki kadrowania należy umieścić kursor myszy w jednym z jej narożników (żółte kwadraty), nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przemieszczać kursor myszy. Aby zmienić położenie ramki należy umieścić kursor myszy w jej wnętrzu, nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przemieszczać kursor myszy. Wynik działań widoczny jest na bieżąco w obszarze podglądu (3). Dla ułatwienia oceny wymaganych proporcji zdjęcia w oknie (2) zamieszono wzorcowo wykadrowany przykład. Jeżeli zdjęcie wymaga obrócenia o kąt 90°, to można posłużyć się przyciskami lub z grupy menu (4).

Naciśnięcie przycisku Anuluj przerywa proces ładowania i kadrowania zdjęcia.

Naciśnięcie przycisku Zatwierdź powoduje zapisanie zarówno wykadrowanego, jak i oryginalnego zdjęcia.

Ustawienia przeglądarek

Aplet do kadrowania zdjęć wymaga specjalnego ustawienia opcji obsługi ciasteczek. Zależnie od przeglądarki, należy ustawić wskazane opcje.

 • Firefox

  Zakładka Narzędzia -> Opcje -> Prywatność, sekcja Ciasteczka.
  Ustawić opcję Akceptuj ciasteczka z innych witryn (odznaczenie tego pola ogranicza stosowanie ciasteczek tylko do pierwotnej witryny).

 • Internet Explorer (7,8)

  Zakładka Narzędzia -> Opcje Internetowe, zakładka Prywatność, przycisk Zaawansowane.
  W grupie Pliki cookie tej samej firmy trzeba zaznaczyć Akceptuj. W grupie Pliki cookie innych firm trzeba zaznaczyć Akceptuj.

 • Opera

  Zakładka Narzędzia -> Preferencje, zakładka Zaawansowane.
  Z listy po lewej stronie należy wybrać pozycję Ciasteczka. Zaznaczona powinna być opcja Akceptuj ciasteczka.