Politechnika Koszalińska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes turystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0611-ZARZ24BT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes turystyczny
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Specjalność: „Biznes Turystyczny” (I stopień)

Kierunek: Zarządzanie

Kierownik: dr G. Kwiatkowski

Opis specjalności

Specjalność, której głównym celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do zawodu menedżer turystyki, a więc osoby, która potrafi sprawnie i efektywnie zarządzać firmą turystyczną, wykorzystując przy tym niejednokrotnie umiejętność pozyskiwania kontrahentów lub inwestorów nie tylko z branży turystycznej, ale również jednostek samorządowych lub innych instytucji, zarówno krajowych jak i zagranicznych. „Biznes Turystyczny” – to specjalność dla ludzi dynamicznych, kreatywnych, pragnących w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności na tak gwałtownie rozwijającym się w ostatnich latach rynku usług turystycznych.

Profil absolwenta

Absolwent specjalności „Biznes Turystyczny” dysponuje wszechstronną wiedzą niezbędną do realizacji życiowych zamierzeń, związanych z pracą w szeroko rozumianej branży turystycznej. Posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zarówno w przedsiębiorstwach turystycznych, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych itd.

Absolwent posiada niezbędną w dzisiejszych czasach wiedzę, umożliwiającą realizację wspólnych inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Doskonale zna trendy we współczesnej turystyce międzynarodowej i krajowej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają sprawną i efektywną obsługę ruchu turystycznego. Absolwent zdobywa informacje pozwalające na kierowanie przedsiębiorstwem turystycznym, a tym samym jest odpowiednio przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Realizowana w czasie studiów praktyka wzbogaca doświadczenia w zakresie funkcjonowania firmy turystycznej. Znajomość praktyk i technik marketingowych umożliwia właściwe wykorzystanie narzędzi marketing-mix, pozwalające skutecznie konkurować na rynku. Absolwent, dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnie wykorzystuje dostępne techniki informacyjne, stosowane zarówno przez firmy lub jednostki samorządu terytorialnego. Przyjęty tok studiów na specjalności „Biznes Turystyczny” pozwala tym samym na uzyskanie wszechstronnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

Dla kogo przygotowaliśmy specjalność?

Gospodarka turystyczna jest największym i wyjątkowo prężnie rozwijającym się sektorem światowego biznesu. Również w Polsce obserwuje się stałą tendencję rozwojową, szczególnie po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w usługach turystycznych. Stąd też wśród tzw. topowych najbardziej obleganych kierunków znajduje się turystyka. W rankingu z 2007 r. znajduje się w doborowej czołówce pięciu kierunków, które w najbliższej przyszłości będą najbardziej popularne, tj.: ubezpieczenia, doradztwo gospodarcze, media i public relations, IT – information technology, branże związane z organizacją czasu wolnego, np. turystyka, rozrywka.

W roku akademickim 2006/2007 turystyka i rekreacja znalazła się na 13 miejscu w Polsce wśród 20 najbardziej obleganych kierunków (średnio - 5 kandydatów na 1 miejsce; w SGGW w Warszawie – 23 osoby; UAM w Poznaniu - 16).

Absolwenci mają zapewnioną pracę:

• w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych

• administracji rządowej i samorządowej

• organizacjach pozarządowych o profilu turystycznym

• szkolnictwie, a także

• zostaną tak przygotowani, że będą mogli samodzielnie prowadzić działalność, nie tylko w branży

turystycznej.

Obszary tematyczne

Studenci na tej specjalności realizują następujące kursy:

• zarządzanie firmą turystyczną

• partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce

• planowanie i zagospodarowanie turystyczne

• polityka turystyczna

• marketing usług turystycznych

• obsługa ruchu turystycznego

• e-turystyka

• turystyka międzynarodowa

Dlaczego warto studiować na specjalności?

Specjalność powstała z myślą o nowych potrzebach, jakie stanęły przed polską turystyką w warunkach wzrostu konkurencji, zwiększonych kontaktów gospodarczych i swobodniejszego przekraczania granic państw.

W trakcie nauki studenci mają możliwość uzyskania szerokiej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania rynku turystycznego. Zapoznają się z zagadnieniami organizacyjnymi, finansowymi i geograficznymi rozwoju turystyki. Studia przygotowują absolwentów do pracy w polskich i zagranicznych instytucjach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Absolwenci zyskują umiejętności w zakresie obsługi programów i sieci komputerowych oraz analizy statystycznej danych, poznają także techniki negocjacji.

Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania atrakcyjnych ofert turystycznych i rekreacyjnych dla poszczególnych grup odbiorców, oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, a także - w gospodarstwach agroturystycznych.

Absolwenci doskonale sprawdzają się jako specjaliści z zakresu marketingu i promocji usług turystycznych oraz jako organizatorzy wypoczynku, imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych. Po ukończeniu studiów potrafią samodzielnie planować oraz kierować przedsięwzięciami turystycznymi.

Podczas studiów organizowane są zajęcia terenowe, stwarzające możliwość poznania specyfiki branży turystycznej w Polsce. Wyjazdy sprzyjają lepszemu przygotowaniu zawodowemu przyszłych absolwentów. Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w kursie pilotów wycieczek zagranicznych

i zdobycia uprawnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Koszalińska.