Politechnika Koszalińska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka Publiczna i Samorządowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0622-EKO12GPiS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka Publiczna i Samorządowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Gospodarka publiczna i samorządowa

Kierunek: Ekonomia, studia niestacjonarne II stopnia

W ramach specjalności kształceni są studenci jako ekonomiści dla nowoczesnej gospodarki , w której ważną rolę odgrywa sektor publiczny. Funkcjonowanie sektora publicznego powinno być oparte na mechanizmach rynkowych, konkurencyjnej gospodarce, a jednocześnie decyzje powinny być zdecentralizowane. Wykształceni przyszli menedżerowie w sektorze publicznym, powinni posiadać umiejętność współpracy z mieszkańcami lokalnych wspólnot, a jednocześnie postępować zgodnie z interesem publicznym. Pracownik sektora publicznego powinien posiadać szeroki zakres z: ekonomii, finansów, prawa, gospodarki przestrzennej, ale powinien także dysponować umiejętnością dialogu z mieszkańcami oraz skutecznego reagowania na potrzeby społeczne.

Przygotowany program kształcenia umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy do pełnienia funkcji menedżerskich sektora publicznego w zakresie:

- administracji rządowej i samorządowej,

- organizacji pozarządowych,

- organizacji służby zdrowia,

- systemie ubezpieczeń społecznych,

- w systemie edukacji i kultury,

- przedsiębiorstwach publicznych,

- w firmach prywatnych,

- w bankowości i finansach.

Menedżer sektora publicznego uzyskuje wiedzę i umiejętności oraz kompetencje w zakresie współpracy na poziomie Unii Europejskiej.

Wiedza

W ramach specjalności Gospodarka przestrzenna i samorządowa przekazywana jest podstawowa wiedza, student nabywa umiejętności i kompetencje w zakresie: ekonomii finansów publicznych, ekonomiki sektora publicznego, gospodarki regionalnej i lokalnej, polityki społecznej, gospodarki przestrzennej, polityki gospodarczej w Polsce i UE, ekonomicznej, ochrony środowiska, analizy ekonomicznej i rachunkowości. Przyszły menedżer w sektorze publicznym powinien dysponować szerokim zakresem wiedzy, a swoje analizy powinien opierać na zasadach zarządzania strategicznego. Aby osiągnąć pozytywne skutki zarządzania ,decyzje swoje powinien poprzedzić analizą danych, opartą o zasady ekonomii, statystyki, dogłębnej diagnozy, z której można wyciągnąć odpowiednie wnioski i opracować prognozę. Niezwykle ważne jest sprawne posługiwanie się komputerem i wykorzystaniem go do analiz. Istotna jest także wiedza i umiejętności posługiwania się marketingiem oraz znajomością prawa. W zakresie kształcenia znajdują się przedmioty kierunkowe z zakresu gospodarki publicznej i samorządowej jak również przedmioty zapewniające uniwersalność kształcenia, ze względu na możliwość zatrudnienia w różnorodnych jednostkach.

Kompetencje

Studiowanie w tej specjalności zmierza do wykształcenia zdolności analitycznych i jednocześnie umiejętności kompleksowego tj.: społecznego i gospodarczego rozstrzygania problemów, przy użyciu narzędzi informatycznych. Przewidziana w programie studiów nauka języka angielskiego oraz niemieckiego, umożliwia zarówno studentom jak i absolwentom ułatwienie w przygotowaniu projektów UE i ich realizację, także w międzynarodowym układzie samorządów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Polityki Ekonomicznej i Regionalnej są nie tylko doświadczonymi dydaktykami, ale także uczestniczyli w wielu projektach krajowych i zagranicznych UE – co umożliwia studentom zdobycie cennych doświadczeń, a także uzyskanie wskazówek w przygotowaniu projektu, współpracy z partnerami zagranicznymi oraz realizacji i rozliczania finansowego.

Specyfika studiowania na specjalności Gospodarka przestrzenna i samorządowa

Naczelną dewizą kształcenia na tej specjalności jest: przekazanie nowoczesnej wiedzy, wykształcenie kluczowych kompetencji – oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców oraz wdrożenie poprzez praktyki doświadczeń zawodowych. Różnorodność stosowania nowoczesnych form dydaktycznych (wykłady i projekty multimedialne, udział w konferencjach i sympozjach naukowych, kształcenie profilowane) wspomagane także przez aktywność pozanaukową - rajdy, spływy, wycieczki studyjne, terenowe doświadczenia - stanowią, iż studiowanie na tej specjalności staje się nie tylko spełnieniem studenckich oczekiwań, ale także przyjemnym spędzeniem czasu studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Koszalińska.