Politechnika Koszalińska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kapitał Ludzki w Biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0622-EKO12KLwB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kapitał Ludzki w Biznesie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii

KIERUNEK EKONOMIA

Stopień II

Specjalność: Kapitał Ludzki w Biznesie

Opiekun specjalności

Dlaczego Kapitał Ludzki?

 Człowiek najlepsza inwestycja

 Profesjonalne kadry najcenniejszy zasobem współczesnej firmy

 Kapitał ludzki kluczowy czynnikiem sukcesu

 Inwestycje w Kapitał Ludzki - przewaga konkurencyjna

Cel:

Specjalność ukierunkowana jest na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu Gospodarowania Kapitałem Ludzkim i zastosowania jej w działalności podmiotów gospodarczych w obszarze projektowania strategii personalnych, ich rozwoju i konkurencyjności (w obszarze mikro, mezo i makroekonomicznym)

Obszary tematyczne

 Diagnoza stanu kapitału ludzkiego,

 Metody pomiaru kapitału ludzkiego

 Zróżnicowanie przestrzenne i mobilność KL

 Uwarunkowania rozwoju i inwestycje w KL

 Zwrot z inwestycji w KL na poziomie jednostki, przedsiębiorstwa, gospodarki

 Pozyskiwanie i rozwój KL

 Kapitał Ludzki, Kapitał Intelektualny, Kapitał Społeczny, Kapitał Relacyjny

 Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego

 KL jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych / gospodarki - ujęcie lokalne, regionalne, międzynarodowe

 Koncepcja kształcenia ustawicznego (ang. lifelong learning) – odpowiedź na zmiany rynku prac

 KL jako czynnik tworzący wartość przedsiębiorstwa

 Polityka państwa i instytucje rynku pracy a Kapitał Ludzki

Przedmioty objęte specjalnością

 Zarządzanie kapitałem ludzkim

 Prawo pracy

 Analiza rynku pracy

 Pozyskiwanie i rozwój pracowników

 Ocena efektywności kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Przykładowe tematy prac

 Efektywność wykorzystania funduszy UE na rozwój KL przez MSP w danym regionie

 Innowacyjność kapitału ludzkiego jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej. Analiza porównawcza.

 Efektywność systemu motywacyjnego jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

 KL jego wpływ na konkurencyjność lokalnego rynku pracy

 Zasoby KL i ich kształcenie w świetle potrzeb rynku pracy (ujęcie)

 Analiza zasobów KL jako czynnika tworzącego wartość przedsiębiorstwa

 Efektywność działań lokalnych Instytucji rynku pracy w zakresie wsparcia aktywizacji zawodowej na rynku pracy

 Analiza i ocena szkoleń w kontekście rozwoju KL organizacji

 Analiza i ocena efektywności strategii zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.

 Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie.

 Analiza produktywności KL w przedsiębiorstwie

 Diagnoza potrzeb rozwojowych kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie

 Bariery w procesie pozyskiwania pracowników do organizacji

Profil absolwenta

Wysokiej klasy specjalista w zakresie:

• opracowania nowych rozwiązań, które zwiększają zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw w szczególności dotyczących: form i metod organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy), zarządzania zmianą gospodarczą, podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 wsparcia przedsiębiorców w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki i sposobu działania przedsiębiorstwa

Potencjalne miejsca pracy

 menedżera na różnym szczeblu zarządzania małego lub średniego przedsiębiorstwa, w Jednostkach Administracji Publicznej, Instytucjach Otoczenia Biznesu;

 specjalisty ds. zarządzania zespołami ludzkimi;

 specjalisty ds. polityki personalnej (planowanie kadr, proces rekrutacji i selekcji, projektowanie systemów motywacji, ocena i weryfikacja)

 specjalisty ds. rozwoju kadr (diagnoza potrzeb, planowanie ścieżek rozwoju);

 specjalisty ds. szkoleń, treningu i … dalsza specjalizacja

 Doradca/konsultant ds. indywidualnego rozwoju kadry menedżerskiej

 Doradca /konsultant w zakresie wyboru zawodowego i dalszego rozwoju (urzędy pracy, jednostki otoczenia biznesu)

 Menedżer projektów

Podstawowa kadra w ramach specjalności:

Dr Maria Klonowska-Matynia

Kontakt z Katedrą Ekonomii

Sala 416 A tel.094 3439184

Sala 414 A tel.094 3439182

Sala 413A tel. 094 3439181

Sala 419 A tel. 094 3439180

Zainwestuj w Siebie. Człowiek Najlepsza Inwestycja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Koszalińska.