Politechnika Koszalińska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 75 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Politechniki Koszalińskiej
Aktualnie system sukcesywnie udostępniany jest:
- nauczycielom akademickim w celu wprowadzenia ocen z protokołów,
- wszystkim studentom od roku akademickiego 2012/2013.

 
 
 

Przedłużona rejestracja na lektoraty języków obcych na semestr zimowy 2017/2018

UWAGA STUDENCI 1 ROKU I STOPNIA STUDIÓW STACJONARNYCH WSZYSTKICH KIERUNKÓW*!

W związku z przedłużoną rekrutacją rejestracja elektroniczna na lektoraty języków obcych w systemie USOS dla studentów 1 roku I stopnia studiów stacjonarnych na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 będzie trwała do dnia 25.10.2017 z wyłączeniem możliwości zmiany grup językowych.

Rejestracja jest obowiązkowa!

* Nie dotyczy studentów Filologii Angielskiej i Germańskiej oraz Inżynierii i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym

Studenci Wydziału Elektroniki i Informatyki studiujący na kierunkach:
- Informatyka
- Elektronika i Telekomunikacja
oraz studenci Wydziału Technologii i Edukacji studiujący na kierunku:
- Inżynieria Materiałowa
oraz studenci Wydziału Mechanicznego studiujący na kierunkach:
-  Mechanika i Budowa Maszyn
-  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
-  Energetyka
muszą zarejestrować się wyłącznie na język angielski.

Studenci 1 i 2 roku I stopnia studiów stacjonarnych niewymienionych wyżej kierunków muszą zarejestrować się tylko na jeden język (do wyboru: język angielski, język niemiecki)

 


 
 
 

REJESTRACJA NA WYCHOWANIE FIZYCZNE SEMESTR  ZIMOWY 2017/18
DLA STUDENTÓW I ROKU I STOPNIA
STUDIÓW STACJONARNYCH WSZYSTKICH KIERUNKÓW*

Rejestracja elektroniczna na zajęcia z Wychowania fizycznego w systemie USOS na semestr zimowy 2017/18 rozpocznie się od dnia 21 września 2017 r. i zakończy w dniu 13 października 2017 r.
Rejestracja jest obowiązkowa!

UWAGA! Osoby ze zwolnieniami lekarskimi wystawionymi przez lekarza specjalistę (na jeden semestr  lub na cały rok akademicki) rejestrują się do dwóch wyznaczonych grup (grupa nr 5, wtorek 8.00-9.30, grupa nr 11, czwartek 8.00-9.30, przy ul. Racławickiej, blok W) i także biorą udział w zajęciach teoretycznych z Wychowania fizycznego.

 


 
 
 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Państwa uczelnia wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie realizuje badania ankietowe pn. „Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy studentów kierunków inżynieryjnych zachodniopomorskich uczelni wyższych”, których celem jest poznanie postaw wobec rynku pracy oraz edukacji studentów kierunków inżynieryjnych studiujących na zachodniopomorskich uczelniach.

Badania mają charakter anonimowy, tzn. udzielane przez Państwa informacje nie będą kojarzone z konkretnymi osobami, ale posłużą do uogólnień na poziomie całego województwa zachodniopomorskiego lub dla poszczególnych kategorii kierunków. Udzielone przez Państwa informacje zostaną wykorzystane do przygotowania zbiorczych zestawień.

 

Serdecznie ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w badaniu.

 

Jeśli wyrażasz zgodę na udział w badaniu kliknij tutaj i przejdź do ankiety.

 


 
 
 

Drogi studencie, wypowiedz się na temat swojej przyszłej kariery!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największym w Europie badaniu dotyczącym zagadnień
związanych z edukacją i karierą!

 więcej informacji

 


 
 
 

ANKIETY

Zgodnie z obowiązującymi w Politechnice Koszalińskiej standardami
każdy student ma prawo ocenić zajęcia, w których uczestniczył.

Skorzystaj z tej możliwości !

Ankieta jest całkowicie anonimowa, w systemie nie są przechowywane żadne dane,
które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny z jej Autorem.
Odnotowywany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety.

 


 
 
 

UMOWY

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są
na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), Uchwały Senatu nr 25/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej
i wprowadzeniu wzorów umów,
do złożenia we właściwym dziekanacie, wypełnionej w dwóch egzemplarzach umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.


Wzory do pobrania:

 


 
 
 

OŚWIADCZENIE STUDENTA
o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów stacjonarnych, na którym studiuje bez wnoszenia opłat.
Oświadczenie należy wypełnić w systemie USOSweb pod ścieżką DLA STUDENTÓW -> Moje studia -> wnioski.
Po złożeniu oświadczenia, należy je zatwierdzić, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu.
W przypadku złożenia nieprawidłowego oświadczenia, należy zgłosić w dziekanacie prośbę o usunięcie oświadczenia. Po migracji pojawi się możliwość ponownego złożenia oświadczenia.


Dostęp do systemu USOSweb Politechniki Koszalińskiej

Loginem do systemu jest numer PESEL. Obcokrajowcy zamiast numeru PESEL podają nadany przez dziekanat "sztuczny pesel".
W przypadku osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji elektronicznej:

 • dostęp do systemu będzie możliwy po immatrykulacji, czyli przeniesieniu przez dziekanat danych z systemu IRK do systemu USOS,
 • login i hasło powinno być identyczne jak w systemie IRK.

Uwagi na temat jakichkolwiek danych dot. toku studiów lub danych osobowych należy zgłaszać do swojego dziekanatu.
Konto w systemie można założyć jedynie w dziekanacie jednostki !
Hasło można przypomnieć lub zmienić na stronie logowania. W przypadku jakichkolwiek trudności nowe hasło można uzyskać w dziekanacie jednostki.


Skrócone opisy dostępnych funkcjonalności:
Studenci (sekcja DLA STUDENTÓW):
 • REJESTRACJE - sukcesywnie w tej sekcji mogą pojawiać się rejestracje na przedmioty. W większości przypadków Politechnika Koszalińska stosuje rejestracje odgórną wykonywaną przez Dziekanaty jednostek.
 • Sprawdziany - aktywne dla przedmiotów, których prowadzący zdefiniują elektroniczne zasady rozliczania swojego przedmiotu.
 • Oceny - przeglądanie wszystkich ocen końcowych z przedmiotów niezależnie od programu studiów, na którym ocenę uzyskano.
 • Podpięcia - za podpinanie przedmiotów do programów i etapów studiów odpowiadają Dziekanaty jednostek. Stronę należy traktować jako informacyjną.
 • Decyzje - zawiera wykaz decyzji związanych z indywidualnym tokiem studiów. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2010 rokiem, decyzje mogą zawierać oceny przeniesione z poprzedniego systemu dziekanatowego.
 • Zaliczenia etapów - pozwala na sprawdzenie statusu zaliczenia etapów programów studiów. Nie ma potrzeby zgłaszania programu do rozliczenia. Dziekanat jednostki dokona rozliczenia po sesji egzaminacyjnej po zwróceniu karty egzaminacyjnej i indeksu.
 • Wnioski - pozwala na składanie wniosków i oświadczeń drogą elektroniczną np. "Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat."
 • Oświadczenia - pozwala na sprawdzenie stanu złożonych oświadczeń.
 • Stypendia - pozwala na przeglądanie listy przyznanych wypłat stypendiów.
 • Płatności - pozwala na:
 • - sprawdzenie kont wirtualnych na które należy wnosić opłaty związane ze studiami
 • - sprawdzenie należności (w przypadku czesnego pozwala wybrać odpowiedni plan ratalny).
Prowadzący zajęcia dydaktyczne:
 • Wystawianie ocen do protokołów (DLA PRACOWNIKÓW -> PROTOKOŁY).
 • Sprawdzanie wyników ankiet (DLA PRACOWNIKÓW -> WYNIKI ANKIET).